SÂN BAY NỘI BÀI

SÂN BAY NỘI BÀI

Địa chỉ: Phú Minh - Huyện Sóc Sơn - Tp. Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo cháy chữa cháy khí CO2 - SRI/ Malaysia cho Ceoter dẫn đường cất hạ cánh đường băng.

Năm: Tháng 6/2015.

Các dự án khác