SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG - ĐÀ LẠT

SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG - ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Quốc Lộ 20, Đà Lạt, Lâm Đồng

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo cháy chữa cháy khí CO2 - SRI/ Malaysia cho Ceoter dẫn đường cất hạ cánh đường băng.

Năm: Tháng 2/2016.

Các dự án khác