TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN VIỆT NAM

Địa chỉ: Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống M&E cho 7 tòa nhà của dự án.

Năm: 2015 đến tháng 5/2016.

Các dự án khác