SÂN BAY CÁT BI - HẢI PHÒNG

SÂN BAY CÁT BI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Lê Hồng Phong, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo cháy chữa cháy khí CO2 - SRI/ Malaysia cho Ceoter dẫn đường cất hạ cánh đường băng.

Năm: Tháng 2/2016.

Các dự án khác