LOTTE MART CẦN THƠ

Địa chỉ: Mậu Thân, phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Càn Thơ

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo báo cháy, chữa cháy khí FM200, CO2 của Dongsung Finetec - Korea.

Năm: Tháng 9/2015 đến tháng 10/2015.

Các dự án khác