DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát, hệ thống an ninh, hệ thống chấm công, hệ thống điện, hệ thống chống sét, hệ thống camera quan sát và bãi đỗ xe tự động.

Năm: Tháng 6/2014 đến tháng 10/2018.

Các dự án khác